Montáže

RUČNÍ MONTÁŽE

Kompletace plastových dílů, jednoduchá montáž šroubů, nýtů, klipů a jiných funkčních neplastových komponent.

POLOAUTOMATICKÉ MONTÁŽE

Kompletace složitějších podsestav s využitím postupů k minimalizaci možné chyby (POKA YOKE).
Montážní pracoviště jsou vybavena nejmodernější technikou pro sledování kvality, kompletnosti montáže a zpětné dohledatelnosti montážních parametrů a výrobních parametrů vstupujících komponent (kamerové systémy, detekční systémy, skenovací systémy, čárové kódy, …).

ULTRAZVUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Ruční a poloautomatické ultrazvukové zařízení.
Poloautomatické pracoviště vybavené volně programovatelným robotem REIS.

LEPENÍ

Lepení zejména těsnících a protihlukových segmentů na plastové díly

Úvodní strana

Další informace

temp